Content

Przekierowanie folderów przy połączeniu przez RDP

Ta metoda jest przydatna, gdy trzeba przesłać określone informacje do zdalnego pulpitu.

Ponadto - w ten sposób można "przekierować" lokalnie podłączoną drukarkę, aby w razie potrzeby można było drukować bezpośrednio z pulpitu zdalnego, bez przesyłania dokumentów do komputera lokalnego.

  • W menu start wpisz mstsc i kliknij skrót, który się pojawi

W otwartym oknie przejdź do zakładki"Zasoby lokalne".

Zaznaczone pola wyboru odpowiadają za:

  1. Przekazywanie drukarek (tzn. po zaznaczeniu, lokalnie podłączone drukarki będą dostępne na pulpicie zdalnym)
  2. Przekazywanie schowka (skopiowane informacje z komputera lokalnego mogą być wklejane do dokumentów na pulpicie zdalnym).
  3. Zaawansowane możliwości przekierowania
  • Interesuje nas trzeci przycisk na zrzucie ekranu. W wyświetlonym oknie otwieramy listę dysków i wybieramy ten, który planujemy udostępnić przez RDP.


Następnie łączymy się z serwerem i na liście zasobów sieciowych widzimy nasz dysk.