Content

Windows 2008 - sourceforge.net nie otwiera się

W przeglądarce Internet Explorer

Narzędzia - Opcje internetowe - Opcjonalnie: Włącz wszystkie SSL TSL

Wyłącz rozszerzone zabezpieczenia