Content

Połączenie VPN dla serwerów DC3 - jak to działa?

  • Pobierz plik instalacyjny OpenVPN z linku i zainstaluj OVPN (nie ma żadnych dodatkowych problemów podczas instalacji).

  • Następnie przejdź do folderu C:\Program Files\OpenVPN\bin i anuluj zaznaczenie pola wyboru"uruchom plik jako administrator", które można znaleźć we właściwościach pliku

openvpn.exe w zakładce Zgodność.

  • Po instalacji należy pobrać plik konfiguracyjny z panelu. Aby to zrobić, przejdź dosekcji "Zamówienia - kolumna Akcja - Zarządzanie zamówieniami", kliknij pytanie i
    pobrać plik do połączenia z VPN
  • Kliknij plik prawym przyciskiem myszy i wybierz "Uruchom OpenVPN z tym plikiem konfiguracyjnym", po czym pojawi się okno wiersza poleceń
  • Po zniknięciu okna w prawym dolnym rogu pojawi się komunikat o nawiązaniu połączenia, a adres IP KVMstanie się dostępny (jak opisano w przedostatnim akapicie).
  • Dla wygody można przenieść plik konfiguracyjny do katalogu C:/Program Files/OpenVPN/Config .

Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę OpenVPN w zasobniku, wybierz żądaną konfigurację i kliknij"Połącz".

  • Po nawiązaniu połączenia ikona zostanie wyświetlona na zielono.
  • Następnie wprowadź adres IP serwera KVM w przeglądarce i zaloguj się na wyświetlonej stronie.