Content

  1. Opcja 1
  2. Opcja 2

VMware ESXi nie widzi dysku systemowego po instalacji

Opcja 1

1. wybierz dysk, który nie jest widoczny podczas tworzenia magazynów. I wybierz Edytuj partycje

2. wybierz partycję vmware, usuń i zapisz

Opcja 2

Jeśli opcja 1 nie pomogła, należy wykonać następujące czynności

1. Uzyskać listę woluminów wykrytych jako migawki lub repliki za pomocą poniższego polecenia:

vicfg-volume [connection_options] --list

2. Zamontować wolumin na siłę za pomocą następującego polecenia

vicfg-volume [connection_options] --persistent-mount VMFSDatastoreUUID

[root@ns3172824:~] esxcfg-volume -l
Skanowanie w poszukiwaniu aktywności hosta VMFS-3/VMFS-5 (512 bajtów/HB, 2048 HBs).
VMFS UUID/label: 5f5b217c-2b53d2b8-d1a4-ac1f6be04cea/datastore1
Można zamontować: Tak
Można ponownie podpisać: Tak
Extent name: t10.NVMe____WDC_CL_SN720_SDAQNTW2D512G2D2000__________6642EA468B441B00:3 range: 0 - 480767 (MB)

[root@ns3172824:~] esxcfg-volume -M 5f5b217c-2b53d2b8-d1a4-ac1f6be04cea
Trwałe montowanie woluminu 5f5b217c-2b53d2b8-d1a4-ac1f6be04cea