Jak zarejestrować dużą liczbę adresów IP w Debianie/Ubuntu?

Dlaczego potrzebujesz wielu adresów IP?

Wiele adresów IP jest często potrzebnych z różnych powodów, szczególnie jeśli chodzi o usługi sieciowe i kontrolę ryzyka. Podczas procesu rejestracji w wielu usługach online adresy IP są śledzone i monitorowane w celu zapewnienia spełnienia określonych warunków kontroli ryzyka.

Jednym z najbardziej podstawowych powodów wymagania wielu adresów IP jest zapobieganie rejestracji wielu kont przez ten sam adres IP w określonym czasie. Środek ten pomaga zachować uczciwość i bezpieczeństwo w systemie, uniemożliwiając użytkownikom tworzenie wielu kont w celu uzyskania nieuczciwej przewagi lub angażowania się w nieuczciwe działania.

Posiadanie wielu adresów IP umożliwia firmom poruszanie się po potencjalnych restrykcjach i ograniczeniach nałożonych przez dostawców usług. Zapewnia im elastyczność w rejestrowaniu wielu kont i spełnianiu wymagań biznesowych bez naruszania jakichkolwiek zasad lub ryzykowania kar.

Ogólnie rzecz biorąc, potrzeba posiadania wielu adresów IP wynika z wymogu zachowania uczciwości, bezpieczeństwa i elastyczności w ramach usług sieciowych. Mając dostęp do wielu adresów IP, firmy mogą przezwyciężyć ograniczenia, zaspokoić swoje potrzeby związane z wieloma kontami oraz zwiększyć swoje bezpieczeństwo i prywatność.

Główne zalety posiadania adresu IP

Bloki adresów IP można uzyskać na dwa sposoby: wynajmując je od dostawcy lub kupując je od dostawcy i rejestrując je na nazwę firmy.

Po pierwsze, adresy IP należałyby do dostawcy usług, co oznacza, że firma byłaby narażona na wszelkie ryzyko i działania związane z dostawcą.

Firma może stracić wynajęte adresy IP, jeśli sprzęt dostawcy ulegnie awarii lub pojawią się problemy licencyjne. Wymiana dostawcy może również skomplikować przełączanie adresów IP.

Główną zaletą jest niezależność od jednego dostawcy jako właściciela adresu IP.

Co jeśli potrzebujesz własnego systemu autonomicznego i bloku IP?

Odpowiedź jest raczej prosta: jeśli firma stworzyła szeroką infrastrukturę IT, wymagane są indywidualne adresy IP. W tym:

Na przykład serwery poczty e-mail, telefony IP i inni dostawcy komunikacji sprzętowej używają adresów IP dla własnej infrastruktury i przyznają je swoim klientom.

Dostawcy infrastruktury, którzy przypisują adresy IP do serwerów klienckich, serwerów wirtualnych i stron głównych zabezpieczonych protokołem SSL;

Firmy z rozległymi sieciami oddziałów, które dzielą adresy IP między oddziały. Jest to konieczne do nawiązywania bezpośrednich połączeń, organizowania serwerów poczty e-mail i z innych powodów.

Przewodnik krok po kroku

# cat /etc/network/if-up.d/eth0
# nano /etc/network/if-up.d/eth0
#!/bin/sh
if [ "$IFACE" = "eth0" ]; then
for IP in {0..63}; do
ip addr add 10.1.1.${IP}/24 dev eth0
done
for IP in {128..191}; do
ip addr add 10.2.2.${IP}/24 dev eth0
done
for IP in {128..191}; do
ip addr add 10.3.3.${IP}/24 dev eth0
done
for IP in {128..191}; do
ip addr add 10.4.4.${IP}/24 dev eth0
done
fi
#chmod +x

Skrypt można przetestować za pomocą polecenia:

#IFACE=eth0 /etc/network/if-up.d/eth0