Content

ISPmanager: jak dodać certyfikat SSL

Ta metoda jest używana w przypadku posiadania zakupionego certyfikatu (na przykład od COMODO).

  • Aby go dodać, przejdź do"Ustawienia serwera WWW - Certyfikaty SSL" i kliknij przycisk"DODAJ".
  • W wyświetlonym oknie wybierz typ certyfikatu"Istniejący".

Następnie w wyświetlonych polach należy wprowadzić otrzymany klucz, certyfikat oraz łańcuch certyfikatów. Nad polami należy wskazać nazwę użytkownika dodającego certyfikat (określona domyślnie) oraz domenę, dla której dodawany jest certyfikat.

  • Po wykonaniu tych czynności certyfikat zostanie dodany do panelu. Na zrzucie ekranu jest on oznaczony jako nieaktywny, ponieważ określona domena ma już certyfikat. Nie będzie też dla niego ikony logo Let's Encrypt.