Content

Jak zmienić hasło IP-KVM Supermicro

Po wejściu do konsoli przejdź do zakładki "Konfiguracja" -"Użytkownicy".

2. Na wyświetlonej karcie widzimy identyfikatory użytkowników i ich loginy. Wybierz żądany identyfikator / login i kliknij"Modyfikuj użytkownika"

3. W otwartej zakładce określ i potwierdź nowe hasło, a następnie kliknij "Modyfikuj".

W przypadku utraty hasła - możesz poprosić o zresetowanie hasła za pomocą połączenia ssh i narzędzia ipmitool.

Aby to zrobić, połącz się z serwerem przez ssh i wprowadź polecenie

ipmitool user list 1

Wyjście polecenia pokaże tabelę podobną do tej na zrzucie ekranu w punkcie 2; identyfikator użytkownika i loginy użytkownika będą również wskazane. Następnie, dla identyfikatora, którego potrzebujemy, wprowadź następujące polecenie

ipmitool user set password 2 // 2 
selected as user ID ADMIN from screenshot

Następnie wpisujemy i potwierdzamy hasło.