Jak zmienić hasło systemu Windows

Za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+Alt+Del

1) Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Del na klawiaturze. W wyświetlonym menu wybierz: "Zmień hasło".

2) Wprowadź stare hasło.
Wprowadź dwukrotnie nowe hasło i potwierdź. Gotowe. Hasło zostało zmienione.

Zmiana hasła użytkownika w ustawieniach systemu Windows

1) Przejdź do Start->Ustawienia->Konta i wybierz "Opcje logowania".

2) W sekcji "Hasło" kliknij przycisk "Zmień".

3) Zostaniesz poproszony o wprowadzenie aktualnego hasła użytkownika, a następnie naciśnij przycisk Dalej.

4) Wprowadź nowe hasło i podpowiedź lub wprowadź stare hasło i dwukrotnie nowe hasło, a następnie naciśnij przycisk Dalej.

5) Kliknij przycisk "Dalej", a następnie, po zastosowaniu ustawień, kliknij przycisk "Zakończ".
Po wykonaniu tych czynności będziesz musiał użyć nowego hasła systemu Windows 10 podczas ponownego logowania.

Za pomocą wiersza poleceń

1) Uruchom wiersz poleceń jako administrator:
Start->Wpisz "cmd"->Znajdź "Wiersz poleceń"->Kliknij prawym przyciskiem myszy->Uruchom jako Administrator.

2) Wprowadź polecenie:

net users

Spowoduje to wyświetlenie listy wszystkich użytkowników systemu Windows.

3) Wpisz polecenie:

net users "nazwa_użytkownika" "nowe_hasło"

(tutaj nazwa_użytkownika to żądana nazwa z kroku 2, a nowe hasło to hasło, które chcesz ustawić. Jeśli nazwa użytkownika zawiera spacje, umieść ją w cudzysłowie w wierszu poleceń)

Gotowe. Natychmiast po tym zostanie ustawione nowo wygenerowane hasło dla wybranego użytkownika. Możliwe jest usunięcie hasła konta poprzez wpisanie dwóch cudzysłowów (bez spacji w środku) zamiast hasła. Po wprowadzeniu tych zmian w przyszłości dostęp do konta będzie możliwy bez konieczności wprowadzania hasła.

Poprzez ustawienia użytkownika w "Zarządzaniu komputerem"

1) Uruchom "Zarządzanie komputerem", wprowadzając następujące polecenia:

Przejdź do Start->Zarządzanie komputerem i kliknij na nią

2) Przejdź do (po lewej) Zarządzanie komputerem->Sprzęt->Lokalni użytkownicy i grupy → Użytkownicy.
Kliknij prawym przyciskiem myszy żądanego użytkownika i wybierz "Ustaw hasło".

3) Wprowadź nowe hasło i potwierdź je.