Tworzenie pliku wymiany

Co to jest przestrzeń wymiany

Podstawową funkcją przestrzeni wymiany jest zastąpienie pamięci RAM przestrzenią dyskową. Umożliwia ona komputerowi wykorzystanie przestrzeni dyskowej jako tymczasowego rozwiązania do przechowywania nadmiaru pamięci. Przestrzeń wymiany zapewnia sposób na zwiększenie całkowitej ilości dostępnej pamięci, umożliwiając programom bardziej efektywne działanie.

Gdy pamięć RAM komputera osiągnie maksymalną pojemność, w systemie może zacząć brakować pamięci, co prowadzi do spowolnienia wydajności i awarii systemu. Przestrzeń wymiany działa jak siatka bezpieczeństwa, umożliwiając systemowi operacyjnemu tymczasowe przechowywanie nieużywanych danych i instrukcji w pliku wymiany. Plik ten znajduje się na dysku twardym, zwalniając miejsce w pamięci RAM dla aktywnych procesów.

Gdy wykonywane są zadania wymagające dużej ilości pamięci, system może przenieść nieużywane strony pamięci do przestrzeni wymiany. Ten proces transferu jest znany jako swapping. Pozwala to systemowi zwolnić pamięć dla aktywnych procesów i zapewnia, że niezbędne dane pozostają dostępne w razie potrzeby.

Przestrzeń wymiany powinna być odpowiednio skonfigurowana, aby zapewnić optymalną wydajność. Rozmiar i lokalizacja pliku wymiany powinny być starannie określone w oparciu o wymagania systemu. Zbyt mała przestrzeń wymiany może skutkować częstą wymianą, wpływając na wydajność systemu. I odwrotnie, zbyt duża przestrzeń wymiany może prowadzić do niepotrzebnego zużycia miejsca na dysku.

Przestrzeń wymiany jest szczególnie przydatna w systemach z małą ilością pamięci RAM, ponieważ umożliwia im wykorzystanie większej ilości dostępnej pamięci do uruchamiania aplikacji. Dodatkowo, przestrzeń wymiany może być przydatna w maszynach wirtualnych, gdzie pamięć jest współdzielona przez wiele instancji.

Tworzenie przestrzeni wymiany w systemie Linux

Tworzenie przestrzeni wymiany w systemie Linux jest niezbędne do poprawy wydajności systemu i zapewnienia wystarczających zasobów pamięci.

Przestrzeń wymiany odgrywa kluczową rolę w systemie Linux, zapewniając dodatkowe miejsce w pamięci, gdy fizyczna pamięć RAM jest na wyczerpaniu. Innymi słowy, plik Swap jest niezbędny do przechowywania informacji w przypadkach, gdy ilość pamięci RAM jest niewystarczająca. Taka pamięć działa znacznie wolniej niż pamięć RAM, dlatego aktywne korzystanie z takiej pamięci jest wysoce niepożądane. Służy jako tymczasowe miejsce przechowywania stron lub bloków pamięci, które są używane rzadziej, skutecznie zwalniając miejsce w pamięci RAM dla częściej używanych danych.

Ten artykuł zawiera przewodnik krok po kroku, jak utworzyć plik wymiany na komputerze z systemem Linux.

Przewodnik krok po kroku dotyczący tworzenia pliku wymiany

Aby utworzyć przestrzeń wymiany w systemie Linux, wykonaj następujące kroki:

Pierwszym krokiem jest utworzenie pliku wymiany. W tym przypadku tworzymy plik o rozmiarze 2 GB.

fallocate --length 2GiB /swapfile

Ustaw prawidłowe uprawnienia do pliku

chmod 600 /swapfile

Tworzymy swap z określonego pliku, na wyjściu otrzymujemy następujące informacje.

# mkswap /swapfile
Setting up swapspace version 1, size = 2097148 KiB
no label, UUID=97f81d12-80ca-4a61-ad17-1c094f52e36d

Następnie włącz użycie swapu w tym pliku.

# swapon /swapfile

Możesz sprawdzić, czy swap działa za pomocą polecenia free

# free -h
 total used free shared buff/cache available
Mem: 3,8G 96M 3,5G 8,5M 268M 3,5G
Swap: 2,0G 0B 2,0G

Jak widać na zrzucie ekranu, swap jest włączony.

Aby zamontować ten plik jako plik wymiany podczas uruchamiania systemu, należy wprowadzić następujący wpis w pliku / etc / fstab

/swapfile swap swap defaults 0 0

Zamiast ścieżki do pliku można podać jego identyfikator UUID, uzyskany w wyniku polecenia mkswap. W tym przypadku wpis będzie wyglądał następująco:

UUID=97f81d12-80ca-4a61-ad17-1c094f52e36d swap swap defaults 0 0

Podsumowanie

Utworzenie pliku wymiany w systemie Linux jest niezbędnym krokiem do zapewnienia wystarczających zasobów pamięci i poprawy wydajności systemu. Postępując zgodnie z przewodnikiem krok po kroku zawartym w tym dokumencie, można łatwo utworzyć plik wymiany, który spełnia wymagania.