Content

Sprawdzanie prędkości połączenia za pomocą iperf

Zainstalować narzędzie iperf lub iperf3 na serwerze

apt install iperf3 // for Debian/Ubuntu
yum install iperf3 // for RedHat/CentOS

Aby sprawdzić połączenie, uruchom narzędzie z przełącznikiem -c dla trybu klienta i określ adres serwera, z którym połączenie jest sprawdzane, na przykład:

iperf3 -c bouygues.iperf.fr
Connecting to host bouygues.iperf.fr, port 5201
[ 4] local 192.168.0.47 port 56396 connected to 89.84.1.222 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
[ 4] 0.00-1.00 sec 608 KBytes 4.98 Mbits/sec 0 48.1 KBytes 
[ 4] 1.00-2.00 sec 1.24 MBytes 10.4 Mbits/sec 0 80.6 KBytes 
[ 4] 2.00-3.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec 0 120 KBytes 
[ 4] 3.00-4.00 sec 2.11 MBytes 17.7 Mbits/sec 0 151 KBytes 
[ 4] 4.00-5.00 sec 2.92 MBytes 24.5 Mbits/sec 0 173 KBytes 
[ 4] 5.00-6.00 sec 2.98 MBytes 25.0 Mbits/sec 0 191 KBytes 
[ 4] 6.00-7.00 sec 3.42 MBytes 28.7 Mbits/sec 0 212 KBytes 
[ 4] 7.00-8.00 sec 1.30 MBytes 10.9 Mbits/sec 0 212 KBytes 
[ 4] 8.00-9.00 sec 445 KBytes 3.65 Mbits/sec 1 212 KBytes 
[ 4] 9.00-10.00 sec 891 KBytes 7.30 Mbits/sec 0 212 KBytes 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 17.5 MBytes 14.7 Mbits/sec 1 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 16.7 MBytes 14.0 Mbits/sec receiver

W tym przykładzie użyto publicznego serwera iperf, są one dostępne dla przypadków, gdy nie ma drugiego serwera, z którym należy sprawdzić prędkość połączenia.

Listę serwerów publicznych można znaleźć pod tym linkiem.

Jeśli chcesz sprawdzić prędkość połączenia z samym serwerem, wystarczy uruchomić iperf3 w trybie serwera.

  • Najpierw należy zezwolić na połączenia z portem 5201 serwera:
firewall-cmd --permanent --add-port=5201/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=5201/udp
firewall-cmd --reload
  • Następnie uruchamiamy samo narzędzie, w przypadku pomyślnego uruchomienia zobaczymy następujący wpis.
iperf3 -s
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
  • Następnie można sprawdzić prędkość połączenia, jak pokazano wcześniej.