Установка phpmyadmin

PhpMyAdmin

PhpMyAdmin - це графічний інтерфейс для роботи з базами MySQL.
Перед встановленням цього інструменту на сервері вже бажано встановити web-сервер (apache/nginx) і MySQL (або MariaDB, Percona).

  • Для установки достатньо ввести таку команду
yum install phpmyadmin /для CentOS/RHEL
apt-get install phpmyadmin /для Debian/Ubuntu
  • Для CentOS/RHEL перед встановленням треба ввімкнути EPEL сховище перед встановленням
yum install epel-release
    • Після завершення встановлення потрібно перезапустити web-сервер або сервіс php-fpm, оскільки разом із PhpMyAdmin буде встановлено додаткові модулі php
service httpd /*or php-fpm*/ restart
  • Цей пункт актуальний у разі використання Nginx. Сама утиліта встановлюється за шляхом /usr/share/phpMyAdmin. Для того, щоб вміст каталогу відображався під час запиту до сайту, необхідно або перенести її в каталог із сайтом, або примонтувати як директорію. 
  • Другий варіант надійніший. У нашому випадку шлях до сайту - /var/www/html, тому монтування буде виглядати так
cd /var/www/html
mkdir phpmyadmin
mount --bind /usr/share/phpMyAdmin/ phpmyadmin/
  • Цей пункт актуальний у разі, якщо використовується Apache. Необхідно відкрити файл конфігурації /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf і привести його до такого вигляду
Alias /phpMyAdmin /usr/share/phpMyAdmin
Alias /phpmyadmin /usr/share/phpMyAdmin

<Directory /usr/share/phpMyAdmin/>
AddDefaultCharset UTF-8

<IfModule mod_authz_core.c>
# Apache 2.4 //these settings allow connection from all IP addresses, they can be restricted using the Require ip option. Works for Apache 2.4
<RequireAll>
Require all granted
</RequireAll>
</IfModule>
<IfModule !mod_authz_core.c>
# Apache 2.2 // the same as in the previous block, but for earlier versions of Apache
Order Deny,Allow
Allow from All
Deny from None
# Allow from 127.0.0.1
# Allow from ::1
</IfModule>
</Directory>

<Directory /usr/share/phpMyAdmin/setup/>
<IfModule mod_authz_core.c>
# Apache 2.4 //these settings allow connection from all IP addresses, they can be restricted using the Require ip option. Works for Apache 2.4
<RequireAll>
Require all granted
</RequireAll>
</IfModule>
<IfModule !mod_authz_core.c>
# Apache 2.2 // the same as in the previous block, but for earlier versions of Apache
Order Deny,Allow
Allow from All
Deny from None
# Allow from 127.0.0.1
# Allow from ::1
</IfModule>
</Directory>

# These directories do not require access over HTTP - taken from the original
# phpMyAdmin upstream tarball
#
<Directory /usr/share/phpMyAdmin/libraries/>
Order Deny,Allow
Allow from All
Deny from None
</Directory>

<Directory /usr/share/phpMyAdmin/setup/lib/>
Order Deny,Allow
Allow from All
Deny from None
</Directory>

<Directory /usr/share/phpMyAdmin/setup/frames/>
Order Deny,Allow
Allow from All
Deny from None
</Directory>

# This configuration prevents mod_security at phpMyAdmin directories from
# filtering SQL etc. This may break your mod_security implementation.
#
#<IfModule mod_security.c>
# <Directory /usr/share/phpMyAdmin/>
# SecRuleInheritance Off
# </Directory>
#</IfModule>
  • Після цього повторно перезапустити apache. Після перезапису зайти в phpMyAdmin можна за адресою http://ім'я_або_адреса_сервера/phpmyadmin і залогінитися з обліковими даними бази.