Резервування даних між серверами

Покрокове керівництво з резервного копіювання даних між серверами

rsync

Копіювання однієї директорії через ss

rsync -a --delete --quiet -e ssh /folder user@host:/location/of/backup

Копіювання всієї системи

rsync -aAXv --exclude={"/dev/*","/proc/*","/sys/*","/tmp/*","/run/*","/mnt/*","/media/*","/lost+found"} / /backup

Повне клонування

rsync -qaHAXS SOURCE_DIR DESTINATION_DIR

-H, --hard-links зберігають жорсткі посилання
-A, --acls зберігають ACL (має на увазі -p)
-X, --xattrs зберігати розширені атрибути
-S, --sparse ефективно обробляти розріджені файли

dd

Клонування всього диска

dd if=/dev/sdX of=/dev/sdY bs=64K conv=noerror,sync status=progress

або

ssh server1 'dd if=/some/file' | ssh server2 'dd of=/new/file/path'