Оновлення ядра CentOS до останньої версії

Покрокова інструкція

Оновлюємо встановлені пакети і встановлюємо пакет fastestmirror (необхідний для вибору найдоступнішого на даний момент репозиторію для встановлення)

yum -y update
yum -y install yum-plugin-fastestmirror

Ми імпортуємо відкритий ключ сховища ELRepo і встановлюємо це сховище

Перед установкою очистіть кеш yum

yum clean all

Встановіть пакет kernel-ml зі встановленого сховища

yum --enablerepo=elrepo-kernel install kernel-ml

Перевіряємо версії встановленого ядра в завантажувачі ОС. Для цього можна використовувати таку команду

sudo awk -F\' '$1=="menuentry " {print i++ " : " $2}' /etc/grub2.cfg

Вихідні дані матимуть такий вигляд

# sudo awk -F\' '$1=="menuentry " {print i++ " : " $2}' /etc/grub2.cfg
0 : CentOS Linux (5.3.8-1.el7.elrepo.x86_64) 7 (Core)
1 : CentOS Linux (3.10.0-1062.4.1.el7.x86_64) 7 (Core)
2 : CentOS Linux (3.10.0-957.el7.x86_64) 7 (Core)
3 : CentOS Linux (0-rescue-14dc8360d3c94457b2b096d6da6b8737) 7 (Core)

Як ви можете бачити, остання версія ядра позначена як опція 0.
Ми встановлюємо цю опцію як опцію за замовчуванням для завантажувача і регенеруємо його конфігурацію.

grub2-set-default 0
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

Після цього ми перезавантажуємо систему і після завантаження перевіряємо версію встановленого ядра

# uname -msr
Linux 5.3.8-1.el7.elrepo.x86_64 x86_64

Як бачите, система завантажилася з правильною версією ядра. Після цього ви можете видалити старі версії: 

yum install yum-utils
package-cleanup --oldkernels