Обмеження PhpMyAdmin на розмір завантажуваного файлу

Ці дії необхідні, якщо вам потрібно імпортувати велику базу даних з sql-дампа за допомогою phpMyAdmin.  Під час такого імпорту може виникнути така помилка.

Ця помилка вказує на те, що розмір файлу перевищує межу, дозволену параметрами php.
Відповідно, необхідно змінити ці параметри.

Є два необхідні параметри, це upload_max_filesize і post_max_size.

Перший задає максимальний розмір файлу для завантаження, другий - максимальний розмір POST-запиту (цим способом PHP зберігає файл).
Дані записи знаходяться у файлі php.ini. Ви можете знайти його розташування за допомогою такої команди.

# php -i | grep php.ini
Configuration File (php.ini) Path => /etc
Loaded Configuration File => /etc/php.ini

Другий варіант - просто почати пошук файлу, що містить цей параметр.

# grep -iRI upload_max_filesize /etc/
/etc/php.ini:upload_max_filesize = 2M

Після того, як файл знайдено, необхідно відкрити його будь-яким зручним текстовим редактором, знайти зазначені змінні та змінити їхні значення, як того вимагає завантажений вами файл.

upload_max_filesize = 60M
post_max_size = 60M

У цьому прикладі тестовий файл має розмір близько 50 МБ, тому вибрано 60 МБ. Після цього перезапускаємо службу, яка обробляє php (у цьому випадку apache, можливо php-fpm).

# service httpd restart

Після перезапуску ми повертаємося в меню Імпорт і бачимо, що максимальний розмір завантажуваного файлу змінився.