Помилка підключення до IP-KVM консолі

Знайдіть файл C:\Program Files\Java\ jre <ВЕРСІЯ>\lib\security\ java.security

Закоментуйте рядки в ньому

# jdk.jar.disabledAlgorithms=MD2, MD5, RSA keySize < 1024, DSA keySize < 1024
# jdk.tls.disabledAlgorithms=SSLv3, RC4, DES, MD5withRSA, DH keySize < 1024, \\\\
# EC keySize < 224, 3DES_EDE_CBC, anon, NULL

For MAC OS

відкрийте файл /lib/security/java.security і видаліть або закоментуйте рядок з jdk.tls.disabledAlgorithms = SSLv3

Приклад

sudo nano /Library/Internet\ Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Home/lib/security/java.security