Помилка 1071: Вказаний ключ занадто довгий; максимальна довжина ключа 767 байт

Увійдіть в mysql від імені root для mysql і виконайте команди

# mysql -u root -p

SET GLOBAL innodb_file_format=Barracuda;
SET GLOBAL innodb_file_per_table=on;
SET GLOBAL innodb_large_prefix=on;
SET GLOBAL innodb_default_row_format = 'DYNAMIC';