Посібник зі створення автоматичних оновлень для Ubuntu/Debian

1) Оновити сервер шляхом запуску:

sudo apt update && sudo apt upgrade

2) Встановіть автоматичні оновлення. Введіть таку команду:

sudo apt install unattended-upgrades apt-listchanges bsd-mailx

3) Увімкніть автоматичні оновлення безпеки, запустивши:

sudo dpkg-reconfigure -plow unattended-upgrades

4) Налаштуйте автоматичні оновлення:

sudo nano /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades

Розкоментуйте та виправте рядки.
Ідентифікатор сповіщення електронною поштою :

Unattended-Upgrade::Mail "mail@domain.com";

Сповіщення електронною поштою тільки в разі невдалого оновлення:

Unattended-Upgrade::MailOnlyOnError "true";

Автоматично перезавантажувати без підтвердження оновлень ядра, розкоментуйте рядок:

Unattended-Upgrade::Automatic-Reboot "true";

5) Встановіть ідентифікатор електронної пошти:

sudo nano /etc/apt/listchanges.conf

Збережіть і закрийте файл.

6) Переконайтеся, що це працює, виконавши таку команду:

sudo unattended-upgrades --dry-run