Встановлення та налаштування Apache+PHP+Mysql у Debian

Встановлення та налаштування Apache+PHP+Mysql у Debian

Read 6 minutes

LAMP - є набором програмних продуктів, які широко застосовуються для створення веб-сервісів. Цей набір складається з операційної системи Linux, одного з найпоширеніших веб-серверів Apache, СУБД MySQL та скриптової мови PHP. Ця стаття присвячена процедурі стандартної установки та налаштування даного набору для подальшого використання під веб-сервісами.

В якості операційної системи був обраний Debian 8 як один з найпопулярніших дистрибутивів GNU/Linux. Сам процес установки даної операційної системи розглядатися нічого очікувати, оскільки належить до теми статті.

Усі операції з встановлення та налаштування будуть виконуватись під обліком користувача root. 

Встановлення Apache 

Перед початком встановлення необхідно виконати команду:

apt-get update

Далі необхідно встановити пакет самого веб-сервера Apache:

apt-get install apache2

Після завершення інсталяції веб-сервер буде готовий до роботи. Перевірити його працездатність можна просто, відкривши в веб-браузері IP-адресу сервера, на який було встановлено пакет Apache. Для версії 2.4 сторінка заглушка виглядає так:

Конфігураційний файл Apache знаходиться в /etc/apache2/apache2.conf

Директорія /etc/apache2/sites-enabled/ містить файли конфігурації створених веб-сервісів, а директорія /etc/apache2/sites-available/ символічні посилання файли конфігурацій веб-сервісів, які на даний момент включені.

За допомогою даних файлів конфігурацій можна керувати налаштуванням віртуальних хостів. Сервер Apache дозволяє розміщувати кілька віртуальних хостів (сервісів) одному сервері. За умовчанням весь вміст веб-сервісів знаходиться в папці /var/www. Розміщення вмісту можна змінювати, вказавши це конфігураційному файлі віртуального хоста, за це відповідає директива DocumentRoot.

Розглянемо створення найпростішої веб-сторінки з написом "Hello World". Для початку створимо папку, де зберігатиметься вміст. Для цього виконаємо команду:

mkdir /var/www/helloworld.net

У цій папці створимо найпростіший html файл index.html наступного змісту:

<html>
<head>
<title>Hello World</title>
</head>
<body>
<p>This is a test page.</p>
</body>
</html>

Після того як вміст найпростішої сторінки є, потрібно створити конфігураційний файл віртуального хоста. Для цього в папці /etc/apache2/sites-available/ створимо файл helloworld.net.conf (не забудьте про розширення conf) з таким вмістом:

<VirtualHost*:80>
ServerName helloworld.net
ServerAdmin user@user.net
ServerAlias ​​www.helloworld.net
DocumentRoot /var/www/helloworld.net
CustomLog ${ APACHE_LOG_DIR}/helloworld.net.access.log combined
ErrorLog ${ APACHE_LOG_DIR}/helloworld.net.error.log
</VirtualHost>

Тут присутні параметри:
ServerName
- доменне ім'я віртуального хоста (нашої сторінки);
ServerAdmin
– адреса електронної пошти адміністратора;
ServerAlias
​​- псевдонім віртуального хоста (доменне ім'я хоста з додаванням www);
DocumentRoot
- місце, де зберігається вміст самого сервісу;
CustomLog
- назва файлу журналу доступу із сервісу;
ErrorLog
– назва файлу журналу помилок.

Детальний опис усіх параметрів та їх значень у конфігураційному файлі можна переглянути в офіційній документації (http://httpd.apache.org/docs/2...).

Наступним кроком необхідно увімкнути наш віртуальний хост. Це можна зробити як просто створивши символічне посилання:

cd /etc/apache2/sites-enabled
ln -s ../sites-available/helloworld.net.conf helloworld.net.conf

Також включення та вимкнення віртуальних хостів можна виконувати, застосовуючи команди a2ensite та a2dissite відповідно.

Для включення:

a2ensite helloworld.net

Для вимкнення:

a2dissite helloworld.net

Після включення хоста необхідно перезапустити сервер Apache:

/etc/init.d/apache2 restart

Тепер можна перевірити роботу створеної сторінки.

 Для перевірки сторінки, можливо, на комп'ютері, з якого здійснюється перевірка, потрібно додати рядок у файл hosts:
xxx.xxx.xxx.xxx helloworld.net

Де xxx.xxx.xxx.xxx – це IP-адреса сервера з встановленим Apache. Файл hosts, знаходиться:

C:\Windows\System32\drivers\etc (у Win7);
/etc/hosts (Debian).

Встановлення PHP

Наступний крок – це встановлення скриптової мови PHP. Установка здійснюється командою:

apt-get install php5

  Тепер потрібно перевірити роботу PHP. Для цього додамо до папки з вмістом сайту (/var/www/helloworld.net) файл test.php. У цей файл необхідно написати наступне:

  <?php
  phpinfo();
  ?>

  Тепер відкриємо посилання helloworld.net/test.php у браузері. Отримаємо таку картину.

   

  Слід зазначити, що є модуль PHP під сервер Apache. Цей модуль дозволяє Apache та PHP працювати більш ефективно. Перевірити чи встановлено модуль можна:

  dpkg-l | grep libapache2-mod-php5

  Якщо модуля немає, його треба встановити:

  apt-get install libapache2-mod-php5.

  Перевірити, чи підключений модуль в сервері Apache можна наступним чином:

  ls -l /etc/apache2/mods-enabled/ | grep php5

  Повинно з'явитися таке:

  lrwxrwxrwx 1 root root 27 Sep 2 10:07 php5.conf -> ../mods-available/php5.conf
  lrwxrwxrwx 1 root root 27 Sep 2 10:07 php5.load -> ../mods-available/php5.load

  Якщо модуль не увімкнено, його за аналогією з віртуальними хостами можна увімкнути командою

  a2enmod php5

  Вимикається модуль командою a2dismod.

  Установка mysql

  Останнім кроком для підготовки середовища для роботи з веб-сервісами є установка СУБД mysql. Установка здійснюється командою:

  apt-get install mysql-server php5-mysql

  У процесі інсталяції необхідно буде ввести пароль для користувача root.

  Після завершення установки перевірити роботу mysql можна, підключившись до самої СУБД.

  mysql -u root -p
  Enter password:
  Welcome to the MySQL monitor. Commands end with; or \g.
  Your MySQL connection id is 43
  Server version: 5.5.49-0+deb8u1 (Debian)

  mysql>

  На цьому базова підготовка сервера завершена. Додатково для керування базою даних можна ще встановити утиліту phpmyadmin.

  apt-get install phpmyadmin

  При установці потрібно вказати сервер з яким буде виконуватися робота, це дозволить програмі установки автоматично налаштувати утиліту для роботи з цим сервером.

  Також можна позитивно відповісти на пропозицію про налаштування бази даних.

  І кілька разів ввести пароль для адміністратора бази даних (той, що був вказаний для root користувача при встановленні mysql).

  Після завершення інсталяції phpmyadmin. Його роботу можна перевірити, перейшовши за посиланням http://localhost/phpmyadmin (якщо браузер відкривається з того ж сервера) або за посиланням http://IP-ADDRESS.example/phpm... з іншого комп'ютера, де IP-ADDRESS.example – це IP-адреса сервера.

  Для входу необхідно використовувати логін та пароль, задані при встановленні mysql.

  GPUDedicEN2